acasăTermeni, condiții si politica de confidențialitate

Termeni, condiții si politica de confidențialitate

Termeni și condițiile de utilizare a platformei bitMahavi

Politica de cookie-uri bitMahavi

Politica de confidențialitate bitMahavi

 

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI BITMAHAVI

 

1.              Acceptarea Termenilor și condițiilor

Platforma de servicii inovativă de tranzacționare de tip market deal sau off-market deal între monede FIAT (RON/USD/EUR) și monede digitale (BTC/ETH/LTC), precum și exclusiv între monede digitale, pusă la dispoziție prin intermediul website-ului găzduit la https://trade.bitmahavi.com/ („site-ul bitMahavi„) (denumită în continuare „Platforma”) este deținută în mod legal de Mahavi Finance S.R.L., cu sediul social în România, București, Sector 4, str. Bucur nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5117/12.04.2017, C.U.I. RO 37376757 (denumită în continuare „bitMahavi” sau „Societatea”).

Prin accesarea site-ului bitMahavi și/sau prin crearea unui cont pe site-ul bitMahavi și/sau prin utilizarea oricăror servicii puse la dispoziție prin intermediul Platformei găzduite de site-ului bitMahavi („Serviciile bitMahavi”), vă exprimați în mod neechivoc că ați luat cunoștință despre termenii și condițiile de utilizare a Platformei astfel cum sunt detaliate în cele ce urmează („Termenii și condițiile”) și că sunteți de acord să acționați în calitate de Utilizator al Platformei și să beneficiați de toate drepturile rezervate utilizatorilor, precum și să respectați obligațiile aferente utilizatorilor Platformei, în condițiile prezentate mai jos.

Totodată, confirmați că ați citit și ați înțeles și sunteți de acord cu respectarea prevederilor Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal (faceți click aici pentru a accesa această Politică) și a Politicii privind cookie-urile (faceți click aici pentru a accesa această Politică), care fac parte integrantă din prezentul acord.

În măsura în care nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare ale serviciilor noastre, vă rugăm:

 • să nu creați contul de înregistrare pe site-ul bitMahavi;
 • dacă ați creat deja un astfel de cont, să ștergeți contul creat și toate datele aferente;
 • să încetați utilizarea oricărui serviciu pus la dispoziție prin intermediul Platformei;
 • să ne informați printr-un email la support@bitmahavi.com și să încetați orice altă interacțiune cu Platforma.

Încălcarea Termenilor și condițiilor poate conduce la închiderea contului dumneavoastră, precum și la atragerea răspunderii juridice pentru orice prejudiciu sau încălcare a Termenilor și condițiilor sau a obligațiilor legale ce vă incumbă în calitate de Utilizator al Platformei , conform dispozițiilor stipulate mai jos.

2.            Actualizarea Termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica oricând Termenii și condițiile, dintr-o varietate de motive, precum actualizarea acestora în acord cu modificările aduse legilor aplicabile, ale noilor reglementări sau ale schimbărilor intervenite în practicile și uzanțele comerciale. Vom aduce la cunoștință aceste modificări prin actualizarea Termenilor și condițiilor și publicarea acestora prin intermediul Platformei și schimbarea datei „Ultimei revizuiri” pe această pagină. De asemenea, modificările aduse Termenilor și condițiilor vă vor fi comunicate prin intermediul Contului dumneavoastră de utilizator. Versiunea modificată a Termenilor și condițiilor va intra în vigoare imediat după ce vă este comunicată, în măsura în care nu este prevăzut altfel în mod expres.

În toate cazurile, modificările cu privire la noile funcții ale Serviciului sau modificările impuse de reglementările legale vor opera cu efect imediat, chiar fără notificare prealabilă. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile în forma modificată, vă rugăm să încetați utilizarea Serviciilor bitMahavi și să procedați la ștergerea contului de accesare a Platformei.

Toate funcțiile noi, care măresc sau îmbunătățesc serviciile deja oferite vor fi supuse Termenilor și condițiilor. Utilizarea în continuare a Serviciilor bitMahavi, după intervenirea unor astfel de modificări va avea semnificația juridică a manifestării directe și neechivoce a consimțământului dumneavoastră privind respectarea Termenilor și condițiilor, în forma actualizată.

3.            Definiții

Utilizarea Serviciilor bitMahavi presupune familiarizarea și chiar cunoașterea aprofundată a unor termeni de specialitate specifici pentru serviciile financiare non-bancare bazate pe tehnologii digitale. bitMahavi nu își asumă nicio responsabilitate pentru gradul de înțelegere și pregătire al fiecăruia și oricăruia dintre utilizatorii Platformei, acumularea de cunoștințe și competențe necesare înțelegerii și operării cu termenii specifici Serviciilor bitMahavi fiind o condiție premisă asumată de fiecare dintre dumneavoastră la contractarea oricăruia dintre serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei.

Atunci când sunt utilizați în prezentul acord, următorii termeni au semnificațiile indicate, după cum urmează:

BTC” reprezintă abrevierea pentru moneda digitală open-source denumită Bitcoin ce funcționează pe baza unei rețele peer-to-peer și a criptografiei asimetrice cu care se pot încheia tranzacții prin intermediul unui registru public comun tuturor deținătorilor de Bitcoin creat pe baza tehnologiei blockchain;

Criptomonedă” reprezintă oricare dintre monedele digitale care pot face obiectul Serviciilor bitMahavi prin intermediul Platformei, respectiv BTC, ETH sau LTC;

Cont” înseamnă contul de Utilizator pe care trebuie să-l creați și cu care vă autentificați pe Platformă pentru a putea utiliza Serviciul;

Cont extern” înseamnă orice cont bancar/financiar în care puteți depune și din care puteți retrage monedă FIAT în/din Contul dumneavoastră;

ETH” reprezintă abrevierea pentru moneda digitală open-source Ethereum;

EUR” reprezintă moneda oficială adoptată de un număr de state membre ale Uniunii Europene care formează împreună Zona Euro;

FIAT” înseamnă orice monedă electronică stocată prin intermediul portofelului digital, care exprimă o valută monetară utilizată de către Platformă, respectiv EUR, RON, USD, care pot face obiectul unor tranzacții prin intermediul Serviciilor bitMahavi.

LTC” reprezintă abrevierea la moneda digitală Litecoin bazată pe un algoritm de tip proof-of-work care utilizează tehnologia de tip blockchain;

Market deal” desemnează serviciile de tranzacționare între criptomonede și criptomonede vs. monede FIAT la o rată de schimb variabilă, determinată în timp real, de fluctuațiile ofertelor de vânzare/cumpărare exprimate de către alți Utilizatori și acceptate în mod automatizat prin intermediul Platformei, în limitele stabilite de Utilizatorul generator al ofertei de cumpărare/vânzare;

Off-market deal” desemnează categoria de servicii de tranzacționare între criptomonede și criptomonede vs. monede FIAT, la o rată de schimb fixă propusă de Utilizatorul care lansează prin intermediul Platformei o ofertă de vânzare/cumpărare;

Portofel digital” constă în serviciul oferit de Platformă, prin intermediul unei aplicații care permite depozitare, trimiterea și primirea de criptomonede;

RON” reprezintă abrevierea pentru leu, moneda națională a României;

USD” reprezintă abrevierea pentru United States Dollar, moneda națională a Statelor Unite ale Americii.

Utilizator” desemnează orice persoană fizică beneficiară a oricăruia dintre Serviciile bitMahavi.

 

4.            Riscuri asociate utilizării criptomonedelor

Prin transmiterea de instrucțiuni privind utilizarea de criptomonede, confirmați că aveți cunoștință despre și dețineți competența și capacitatea de a evalua riscurile asociate utilizării criptomonedelor, inclusiv, dar fără a se limita la BTC, ETH,  LTC, din punct de vedere al cumpărării, vânzării, deținerii și schimbului cu alte monede FIAT, rezultatele unei tranzacții depinzând de evoluția prețului acestor criptomonede pe piețele și/sau platformele pe care sunt tranzacționate (și pe care bitMahavi nu le poate influența), prețul schimbându-se rapid, putând să crească sau să scadă, sau să ajungă chiar la zero într-un timp foarte scurt. Astfel, confirmați că sunteți pe deplin informați că piața de tranzacții cu criptomonede are caracteristici volatile accentuate.

Totodată, declarați că sunteți întrutotul informați că acest tip de tranzacții necesită instruire și experiență în domeniul criptomonedelor pentru a înțelege și gestiona în mod adecvat riscurile implicate, luând în considerare toate elementele menționate mai sus, și confirmați că aveți capacitatea și gradul de cunoaștere necesar pentru a utiliza Serviciile bitMahavi.

Pentru a evita orice dubiu legat de utilizarea Serviciilor bitMahavi, prin acceptarea utilizării acestor servicii, sunteți de acord că toate riscurile asociate tranzacționării și deținerii de criptomonede sunt preluate de dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la, volatilitatea prețurilor criptomonedelor, a cifrei de afaceri și/sau a profiturilor generate de deținerea/tranzacționarea criptomonedelor, fluctuația ratelor de schimb aferente acestora și riscurile financiare menționate mai sus.

5.            Eligibilitate

Pentru a putea beneficia de Serviciile bitMahavi, Utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a putea crea un Cont pe Platformă și pentru a utiliza astfel Serviciul. Prin crearea unui Cont și utilizarea Serviciului declarați și garantați că:

 • ați citit cu atenție și ați înțeles Termenii și condițiile; și
 • aveți capacitate de exercițiu și de folosință deplină de a accepta Termenii și condițiile în scopul efectuării unei tranzacții cu criptomonede; și
 • veți respecta Termenii și condiții și vă veți asigura că nu veți încălca prin utilizarea Serviciilor bitMahavi legi, reguli sau alte reglementări cu caracter obligatoriu aplicabile în țara dumneavoastră de domiciliu și/sau reședință; și
 • nu vă este interzis să utilizați Serviciile bitMahavi, în conformitate cu reglementările țării dumneavoastră și/sau cu deciziile autorităților publice competente; și
 • nu v-au fost aplicate sancțiuni de natură civilă, administrativă sau penală în legătură cu utilizarea de servicii similare Serviciilor bitMahavi anterior dobândirii calității de utilizator al Platformei.

bitMahavi își rezervă dreptul de a nu aproba crearea unui Cont de Utilizator și/sau de a suspenda și/sau de a închide contul creat dacă apreciem că nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții în funcție de identitate, cetățenie sau naționalitate, în măsura în care avem suspiciuni că persoana, cetățenia sau naționalitatea utilizatorului/clientului ar putea constitui motive de încălcare a unor norme imperative de drept intern sau internațional.

6.          Reguli generale privind utilizarea Serviciilor bitMahavi

bitMahavi pune la dispoziția dumneavoastră o platformă de tranzacționare a criptomonedelor și monedelor FIAT. În acest sens, bitMahavi reprezintă un furnizor de platformă de tranzacționare și în anumite situații poate participa în calitate de vânzător sau cumpărător la tranzacțiile efectuate prin intermediul Platformei. De asemenea, vă informăm în mod expres că Platforma nu este și nu poate fi considerată ca fiind un producător de piață.

Pentru a utiliza Serviciile bitMahavi, trebuie să vă înregistrați și să deschideți un cont de acces la Platformă, prin furnizarea unei adrese de e-mail valide, urmat de o depunere de criptomonede și/sau FIAT, înainte de începerea tranzacționării. Puteți să depozitați, să tranzacționați și să solicitați retragerea de criptomonede și/sau FIAT, în condițiile și limitele stipulate în Termeni și condiții și/sau afișate pe site.

Prin prezenta sunteți de acord să respectați următoarele reguli în timpul utilizării Serviciilor bitMahavi:

 • Toate activitățile pe care le desfășurați în timpul utilizării Serviciilor bitMahavi trebuie să respecte cerințele legilor, reglementărilor în materie și Termenilor și condițiilor aplicabile;
 • prin folosirea Serviciilor bitMahavi nu trebuie să aduceți atingere niciunei legi aplicabile în jurisdicția dumneavoastră;
 • nu puteți utiliza Serviciile bitMahavi pentru niciun scop și/sau activitate ilegală sau neautorizată;
 • Toate activitățile pe care le desfășurați în timpul utilizării Serviciilor bitMahavi nu trebuie să aducă atingere moralei și/sau ordinii publice ori intereselor legitime ale altora și nu poate constitui sau facilita operațiuni de spălare de bani și/sau evaziune fiscală în ceea ce privește taxele impuse de autoritățile competente;
 • Determinarea impozitului aplicabil tranzacțiilor efectuate prin intermediul Serviciilor bitMahavi este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră; de asemenea, raportarea și plata impozitelor pentru veniturile rezultate din câștigurile aferente tranzacțiilor derulate prin intermediul Platformei și a altor taxe aplicabile, după caz, este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră, dacă prin lege nu se prevede altfel; bitMahavi nu este responsabilă în ceea ce privește determinarea impozitelor aplicabile tranzacțiilor dumneavoastră și nici în ceea ce privește colectarea, raportarea, reținerea sau remiterea oricăror impozite și taxe rezultate din tranzacții, cu excepția cazului în care o astfel de obligație este stabilită în sarcina Societății prin efectul legii.
 • Păstrarea securității datelor de acces a Contului sunt responsabilitatea dumneavoastră și nu aveți permisiunea de a acorda terților dreptul de utilizarea a Serviciile bitMahavi, prin conectarea acestora la Contul dumneavoastră de Utilizator.

7.          Serviciile bitMahavi

Platforma bitMahavi oferă posibilitatea Utilizatorilor de a vinde sau cumpăra criptomonede. Astfel, pentru inițierea unei tranzacții, confirmați implicit că îndepliniți concomitent următoarele obligații:

 • Criptomonedele pe care le tranzacționați nu provin din activități ilicite sau ilegale; și
 • Sunteți titularul contului în care solicitați să se facă transferul bancar și beneficiarul real și final al sumelor tranzacționate; și
 • Vânzarea criptomonedelor nu reprezintă activitate de spălare de bani; și
 • Declarați pe propria răspundere că suma de bani (RON/EUR/USD) folosită pentru achiziția criptomonedelor nu provine dintr-o faptă ilicită.

Contul Dumneavoastră de utilizator bitMahavi vă oferă acces la următoarele servicii:

(A) Un cont găzduit online, care permite Utilizatorilor să urmărească și să gestioneze informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede și prin care bitMahavi poate facilita tranzacțiile în conformitate cu instrucțiunile prezentate de Utilizator sau de o entitate autorizată de bitMahavi („contul online bitMahavi„);

(B) Serviciul de tranzacționare în regim direct market deal sau off-market deal, respectiv vânzarea sau cumpărarea de criptomonede în schimbul altor criptomonede și/sau monede FIAT prin intermediul Platformei  („Serviciul de tranzacționare pe Platformă„);

(C) Serviciul de transfer al criptomonedelor către portofele externe din rețeaua specifică fiecărei criptomonede către Contul dumneavoastră și viceversa („Serviciul de transfer în rețea blockchain„);

(D) Serviciul de transfer de criptomonede în rețea blockchain;

(E) Serviciul de depunere sau retragere monede FIAT,  (numerar) prin transfer bancar;

Serviciile descrise mai sus pot fi utilizate numai în scopuri licite. Prin dobândirea calității de Utilizator, vă angajați, garantați și sunteți de acord să nu utilizați aceste servicii fără drept sau prin încălcarea prevederilor legale aplicabile. De asemenea, în ceea ce privește informațiile transmise prin intermediul Platformei în cursul utilizării Serviciilor bitMahavi, Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru corectitudinea adreselor de destinație a criptomonedelor, în cazul unor erori, bitMahavi neputând fi ținut răspunzător în niciun fel.

(A) Contul online bitMahavi

a) Crearea Contului și verificarea identității Utilizatorului

Dreptul de utilizare a oricăruia dintre Serviciile bitMahavi este supus aprobării noastre. Prin urmare, pentru a putea utiliza Serviciul, trebuie să aveți în vedere următorii pași:

 • Creați și activați un Cont pe Platformă prin furnizarea unei adrese de e-mail valide;
 • Solicitarea dumneavoastră privind activarea unui Cont de Utilizator va fi supusă aprobării bitMahavi.

La crearea Contului de Utilizator, trebuie să respectați următoarele reguli:

 • Trebuie să fiți o persoană; conturile înregistrate de „bots” sau alte metode automatizate nu sunt permise și vor fi șterse fără o notificare prealabilă;
 • Trebuie să aveți cel puțin 18 ani;
 • Nu aveți permisiunea de a crea un Cont utilizând datele personale ale unor terțe părți sau date false;
 • Un Utilizator poate avea un singur cont pe Platformă, în caz contrar conturile adiționale create vor fi suspendate sau închise, la propria noastră discreție;
 • Orice Cont creat folosind informații false va fi șters fără o notificare prealabilă;

După crearea Contului, veți putea verifica și actualiza informațiile Dumneavoastră prin furnizarea anumitor date, informații, documente, așa cum vor fi menționate pe Platformă. Rețineți că unele servicii disponibile în cadrul Platformei pot fi disponibile exclusiv pentru Utilizatorii verificați (cum ar fi: depunerea și/sau retragerea de monede FIAT; tranzacții cu monede FIAT).

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate, în acord cu Politica noastră de confidențialitate:

 • pentru furnizarea Serviciilor bitMahavi;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale de raportare în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului, a fraudei și a altor infracțiuni împotriva patrimoniului prin intermediul Platformei;
 • pentru solicitări de informații sau investigații, fie direct, fie prin intermediul unor terțe părți, considerate necesare pentru a verifica identitatea Dumneavoastră sau pentru a vă proteja pe Dumneavoastră și/sau pe noi împotriva infracțiunilor de natură financiară, cum ar fi frauda.

Pentru mai multe detalii cu privire la datele personale pe care le prelucrăm în contextul colaborării noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Dacă există vreo îndoială rezonabilă că orice informație furnizată de dumneavoastră este greșită, neadevărată sau incompletă, ne rezervăm dreptul de a vă trimite o notificare pentru a solicita clarificări, a elimina direct informațiile nerelevante și/sau pentru a vă întrerupe toate sau o parte din Serviciile bitMahavi furnizate. Prin prezenta, confirmați și sunteți de acord că aveți obligația de a actualiza la zi toate informațiile furnizate, în măsura în care acestea suferă modificări.

b) Drepturile Utilizatorului asupra Contului

Prin intermediul unui Cont de Utilizator, bitMahavi vă acordă un drept personal, non-exclusiv, netransferabil și limitat de a accesa Site-ul bitMahavi și de a utiliza Serviciile bitMahavi oferite prin intermediul Platformei. Acest drept poate fi suspendat sau poate înceta în situația suspendării utilizării Contului de Utilizator, respectiv în caz de închidere a Contului de Utilizator în caz de încălcare a Termenilor și condițiilor.

c) Securitatea Contului

Acordăm prioritate menținerii în siguranță a mecanismelor de protecție a datelor și informațiilor de acces la contul dumneavoastră, a datelor existente în portofelul electronic al utilizatorului împotriva atacurilor cibernetice, precum și a fondurilor Utilizatorilor încredințate nouă. Pe de altă parte, vă cerem să înțelegeți necesitatea de a lua în mod independent măsuri de siguranță pentru a vă proteja Contul și datele personale. În acest context, veți fi singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a datelor de acces la contul dumneavoastră de Utilizator, precum și în ceea ce privește posibilitatea utilizării contului dumneavoastră de către terți și veți fi exclusiv responsabil pentru toate activitățile de utilizare a Contului de Utilizator.

Prin prezenta sunteți de acord și vă obligați:

 • să ne notificați imediat dacă suspectați utilizarea neautorizată a Contului dumneavoastră de Utilizator și a parolei de către orice persoană sau dacă sesizați alte încălcări ale regulilor de securitate;
 • să respectați cu strictețe securitatea, autentificarea, tranzacționarea, taxarea, mecanismul de depunere/retragere sau procedurile Platformei/Serviciului;
 • să vă deconectați de la Platformă, urmând pașii corespunzători la sfârșitul fiecărei sesiuni de acces.

bitMahavi nu poate fi responsabilă pentru nicio pierdere sau nicio consecință cauzată de neîndeplinirea de către dumneavoastră a obligațiilor privind securitatea Contului.

d) Suspendarea și închiderea Contului

bitMahavi are dreptul, la propria discreție, de a suspenda sau de a închide Contul dumneavoastră și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Serviciilor bitMahavi, din orice motiv, în orice moment. Încetarea utilizării Serviciului va duce la dezactivarea sau ștergerea Contului dumneavoastră sau a accesului dumneavoastră la acesta.

Ne rezervăm dreptul de a refuza utilizarea oricăruia dintre Serviciile bitMahavi oricărui Utilizator, din orice motive, în orice moment. În situația în care încălcați orice obligație prevăzută în Termenii și condițiile de față și/sau prevăzute de lege, încetarea utilizării Serviciilor va fi imediată, fără notificare prealabilă. În orice altă situație, veți primi o notificare prealabilă de 10 zile prin e-mail înainte de închiderea Contului. Aceasta va deveni efectivă la îndeplinirea termenului de 10 zile.

În cazul în care contul va fi închis, nu vi se va mai permite să utilizați Serviciile bitMahavi. Puteți să vă închideți Contul oricând. Pentru suport în acest sens, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: support@bitmahavi.com

e) Dreptul de a suspenda sau amâna tranzacțiile și decontările

bitMahavi va refuza procesarea și/sau decontarea tranzacțiilor deja încheiate și va putea anula orice ofertă de a tranzacționa criptomonede sau monede FIAT prin intermediul Contului de Utilizator sau orice alt Serviciu bitMahavi, pentru motive de încălcare a legii sau ca efect al unei hotărâri judecătorești sau altă decizie cu caracter obligatoriu a unei autorități publice de supraveghere.

De asemenea, bitMahavi își rezervă dreptul de a refuza publicarea ofertelor de a tranzacționa sau de a retrage orice ofertă de cumpărare/vânzare de criptomonede sau monede FIAT, dacă:

 • bitMahavi suspectează că tranzacția implică elemente de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau orice alt tip de infracțiune împotriva patrimoniului public sau privat; sau
 • există indicii că ați încălcat Termenii și condițiile de Utilizare.

f) Fonduri rămase după închiderea Contului

Odată ce Contul de Utilizator este închis, soldul existent (care include comisioanele și alte sume datorate bitMahavi) în portofelele electronice asociate Contului va fi automat debitat cu sumele exprimate în criptomonede sau valută FIAT datorate bitMahavi. După plata tuturor sumelor datorate bitMahavi (dacă există), toate fondurile existente în portofelele electronice asociate Contului vor fi transferate către conturile bancare/portofelele electronice indicate de către Utilizator în termen de 5 zile lucrătoare.

Prin excepție, bitMahavi păstrează deplina custodie a fondurilor și a datelor/informațiilor Utilizatorilor care pot fi transmise autorităților în caz de suspendare/închidere a contului ca o consecință a investigațiilor de fraudă, investigațiilor AML, KYC sau încălcării legilor și/sau a Termenilor și condițiilor aplicabile.

(B) Serviciul de tranzacționare pe Platformă

Serviciul de tranzacționare pe Platformă permite Utilizatorului să utilizeze criptomonedele sau monedele FIAT pe care le deține în portofelele electronice asociate Contului pentru a iniția tranzacții de vânzare/cumpărare a altor criptomonede și/sau monede FIAT, după caz. Tranzacțiile se realizează prin transmiterea de către Utilizator a unor instrucțiuni prin intermediul interfețelor specifice găzduite de Platformă.

Instrucțiunile pe care Utilizatorul le poate transmite sunt fie instrucțiuni de generare a unei oferte de tip market deal, respectiv off-market deal, fie instrucțiuni de acceptare a unor oferte deja generate de alți Utilizatori, în regim market deal sau off-market deal. Dacă în procesarea acestor instrucțiuni bitMahavi acționează strict în calitate de administrator al Platformei, în ceea ce privește derularea unor tranzacții de vânzare/cumpărare cu criptomonede și/sau monede FIAT, bitMahavi își rezervă dreptul ca în nume propriu și pe contul său să participe fie la inițierea unor astfel de tranzacții de vânzare/cumpărare de criptomonede și/sau monede FIAT, după caz, prin instrucțiuni de generare ofertă, fie la încheierea acestora, prin instrucțiuni de acceptare de oferte.

a) Generarea unei oferte de a tranzacționa

Pentru a genera o ofertă (de vânzare sau de cumpărare), Utilizatorul trebuie să se asigure că dispune în portofelul său electronic asociat Contului de criptomonedele sau monedele FIAT care fac obiectul ofertei.

Generarea unei oferte presupune alegerea de către Utilizator a criptomonedei/monedei FIAT ce face obiectul ofertei, precum și a monedei FIAT/criptomonedei care este acceptată la schimb, precum și a volumului minim acceptabil de tranzacționare. Totodată, Utilizatorul trebuie să stabilească prețul minim acceptabil pentru încheierea unei tranzacții, precum și adresa de identificare a Utilizatorului, unde urmează să fie transmise fondurile rezultate în urma încheierii unei tranzacții. De asemenea, Utilizatorul are posibilitatea de a declara suma unitară de participare la oferta lansată, precum și marjele de preț de cumpărare/vânzare pentru o unitate a respectivei criptomonede. Marje de preț diferite pot fi stabilite atât pentru generatorii de oferte similare, cât și pentru cei care acceptă ofertele de tranzacționare generate. Platforma permite Utilizatorilor care generează oferte de vânzare/cumpărare să aleagă între o paletă largă de posibilități de  reglementare a prețului.

În cazul ofertelor de tranzacționare off-market deal, Utilizator generator al ofertei este cel care stabilește cui îi poate trimite o ofertă, prin indicarea datelor de identificare ale unui partener de tranzacție, precum și volumul minim de tranzacționare și prețul de tranzacționare. În acest caz, perfectarea tranzacției nu presupune intervenția motoarelor automatizate de verificare ale Platformei, ci doar interacțiunea individuală a celor cărora o ofertă de tip off-market deal le-a fost transmisă.

b) Acceptarea unei oferte de a tranzacționa

Ulterior validării de către Utilizatorul care a generat-o, oferta de vânzare/cumpărare se publică prin intermediul Platformei și, în funcție de modalitatea de a tranzacționa aleasă de Utilizator, poate face obiectul unei acceptări (matching) prin intermediul motoarelor automatizate de verificare ale Platformei (market deal) sau a unei acceptări manifestate individual de către Utilizator căruia i-a fost destinată (off-market deal).

Subliniem că bitMahavi nu oferă nicio garanție că ofertele de a tranzacționa publicate prin intermediul Platformei vor fi acceptate parțial sau integral. De asemenea, bitMahavi nu oferă nicio garanție cu privire la timpul necesar pentru perfectarea parțială sau integrală a unei tranzacții. Acceptarea parțială sau integrală a unei oferte de a tranzacționa depinde de factori subiectivi sau obiectivi care sunt în afara controlului bitMahavi, incluzând, dar fără a se limita la, evoluția prețurilor de tranzacționare, volumul de tranzacții încheiate pentru fiecare categorie de criptomonede etc.

c) Retragerea unei oferte de a tranzacționa

Utilizatorul poate oricând iniția un ordin pentru retragerea unei oferte de a tranzacționa publicată prin intermediul Platformei. La primirea unui ordin pentru retragerea ofertei, bitMahavi va încerca să retragă automat de la tranzacționare oferta respectivă. Cu toate acestea, sunteți pe deplin informat și de acord că transmiterea unui ordin pentru retragerea unei oferte nu creează în patrimoniul bitMahavi o obligație de a garanta în niciun fel Utilizatorul împotriva tranzacțiilor perfectate ulterior transmiterii ordinului de retragere a ofertei, în măsura în care retragerea efectivă a ofertei de la tranzacționare a fost împiedicată/întârziată de factori aflați în afara controlului bitMahavi, incluzând, dar fără a se limita la, întârzierile în rețea, procesele de schimb deja inițiate etc.

(C) Serviciul de transfer de criptomonede în rețea blockchain

Serviciul de tranzacționare în rețea permite Utilizatorului să aprovizioneze portofelele electronice asociate Contului său cu criptomonedele din rețeaua specifică de criptomonede (tranzacție de depozit) și retragerea acestora din contul bitMahavi în rețeaua de criptomonede specifică sau în alte portofele electronice ale acestuia (tranzacție de retragere).

a) Crearea unei tranzacții de depozit

Tranzacțiile efectuate pe rețelele de criptomonede necesită, în general, o adresă de destinație specifică unui portofel al rețelei în care vor fi transmise criptomonedele după tranzacție. bitMahavi pune la dispoziția Utilizatorului o adresă de destinație pentru fiecare criptomonedă care permite tranzacții de depozit pe site-ul bitMahavi. Aceste adrese de destinație sunt disponibile în secțiunea [Finante > (selectare moneda) > Depozit] din Contul Utilizatorului. Cu ajutorul acestor adrese, Utilizatorul poate iniția din afară o tranzacție către portofelul corespunzător acelei adrese, aprovizionând astfel contul său bitMahavi cu criptomonedele transferate.

b) Crearea unei tranzacții de retragere

Utilizatorul poate retrage criptomonedele din Contul său într-un portofel extern din rețeaua de criptomonedelor retrase prin inițierea unei tranzacții de retragere. Tranzacțiile de retragere pot fi inițiate în secțiunea [Finante > (selectare moneda) > Retrage] din Contul Utilizatorului. Utilizatorul trebuie să respecte în întregime instrucțiunile oferite în Contul bitMahavi pentru a iniția o Tranzacție de Retragere. Reamintim că tranzacțiile efectuate pe rețelele de criptomonede sunt ireversibile și nu sunt sub controlul bitMahavi. Prin inițierea unei tranzacții de retragere, instruiți bitMahavi să efectueze o tranzacție în rețea, care implică și este limitată la fondurile dumneavoastră din Contul Utilizatorului.

c) Disponibilitatea serviciului de tranzacționare în rețea

Deoarece rețelele de criptomonede pot suferi modificări în orice moment, bitMahavi nu garantează în niciun fel disponibilitatea Serviciului de tranzacționare în rețea. Cu toate acestea, bitMahavi depune eforturi și acționează în mod permanent în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la, îmbunătățirea serviciului de tranzacționare în rețea, în conformitate cu starea actuală și modificările rețelelor de criptomonede.

(D) Serviciul de depunere sau retragere monede FIAT prin transfer bancar

Utilizatorul își asuma răspunderea pentru toate costurile aferente depunerii sau retragerii de monede FIAT prin transfer bancar, precum și pentru cele datorate furnizării de informații incorecte de către Utilizator.

Comunicările în legătură cu operațiunile de retragere vor fi transmise prin intermediul adresei de email: transfer@bitmahavi.com

a) Retragerea de monede FIAT

Utilizatorul poate retrage din portofelul electronic în contul bancar personal denominat în moneda FIAT respectivă, astfel cum acesta a fost indicat bitMahavi în prealabil. bitMahavi primește instrucțiunea de retragere prin intermediul Platformei, operează transferul din contul bancar propriu, denominat în moneda FIAT indicată de către Utilizator, către contul personal al Utilizatorului denominat în aceeași monedă FIAT, iar după confirmarea transferului, operează modificarea în portofelul electronic al Utilizatorului.

b) Depunerea de monede FIAT

Utilizatorul are posibilitatea de a depune o sumă de bani denominată într-una dintre monedele FIAT tranzacționate în cadrul Platformei spre a fi transferat de către bitMahavi în portofelul său electronic asociat Contului de Utilizator.

La ordinul Utilizatorului, banca acestuia va vira suma de bani ce face obiectul depunerii în contul bitMahavi denominat în moneda FIAT ce se dorește a fi depusă în portofelul electronic al Utilizatorului, asociat Contului său. După creditarea contului bancar propriu, bitMahavi va confirma operațiunea de depunere a monedei FIAT și va credita portofelul electronic al Utilizatorului cu suma depusă de acesta.

8.          Comisioane și taxe

Serviciile bitMahavi sunt supuse unor comisioane, care vor putea fi consultate la următoarea adresă: https://bitmahavi.com/in-curand/fees. Aceste comisioane pot suferi modificări în funcție de condițiile de piață (volum de tranzacții, valoare etc.), tarifele aplicate de diversele rețele de blockchain etc.

9.          Limitări ale garanțiilor

Serviciile bitMahavi sunt furnizate pe principiul „ca atare” și „conform disponibilității”, iar utilizarea Serviciilor bitMahavi de către dumneavoastră se face exclusiv și integral pe riscul dumneavoastră. Prin urmare, sunteți pe deplin în cunoștință de cauză că bitMahavi nu garantează că:

 • Serviciul va îndeplini cerințele dumneavoastră;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;
 • rezultatele obținute prin utilizarea Serviciului vor fi exacte sau fiabile;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale achiziționate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul Serviciului să corespundă așteptărilor dumneavoastră;
 • orice eroare în cadrul Serviciului va fi corectată.

Nu garantăm că informațiile din Platformă vor fi întotdeauna disponibile, întotdeauna sincronizate și actualizate și fără erori. bitMahavi nu garantează niciun rezultat prin utilizarea Serviciilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, obținerea profitului din tranzacțiile dumneavoastră Nu vom fi răspunzători în cazul în care nu obțineți rezultatele pe care le așteptați prin utilizarea Serviciului.

10.          Modificări ale Serviciului

Ne rezervăm dreptul, în orice moment și din când în când, de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile bitMahavi (sau orice parte a acestora) cu sau fără notificare, inclusiv pentru a șterge și/sau a adăuga noi funcții specifice și/sau în ceea ce privește componenta Software. În acest context, bitMahavi nu poate fii răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de terți pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea Serviciilor bitMahavi.

11.          Drepturi de autor

bitMahavi garantează că deține drepturi de proprietate intelectuală adecvate și suficiente utilizării Platformei și furnizării Serviciilor bitMahavi în condițiile legii. Nimic din prezentul Acord nu poate fi interpretat în sensul exprimării vreunui acord al bitMahavi cu privire la transferul către dumneavoastră a vreunui drept de proprietate intelectuală al bitMahavi.

Logo-urile și mărcile comerciale ale Platformei sunt proprietatea Societății și sunt protejate de legile aplicabile și de dispozițiile tratatelor internaționale.

12.          Diverse

Termenii și condițiile de utilizare sunt guvernate de legea română și constituie întregul acord între dumneavoastră și bitMahavi și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare încheiate între dumneavoastră și Companie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale Termenilor și condițiilor). Dacă aveți vreo întrebare, feedback sau plângere, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@bitmahavi.com

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul acord va fi de competența instanțelor din România. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul acord va fi judecat în conformitate cu legile române.

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE COOKIE-URI BITMAHAVI

 

Despre cookie-uri

Site-ul găzduit pe domeniul „bitmahavi.com” și orice alt site asociat acestuia, aparținând/operat de către Mahavi Finance S.R.L., societate cu sediul social în România, București, Sector 4, str. Bucur nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5117/12.04.2017, C.U.I. RO 37376757 (denumită în continuare „bitMahavi” sau „Societatea”) în continuare denumit „site-ul bitMahavi”, utilizează fișiere de tip cookie și alte tehnologii asemănătoare cum ar fi, cod de analizare utilizatori, vizitatori.

Informațiile de mai jos sunt destinate să informeze utilizatorul despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul bitMahavi. Există, de asemenea, câteva linkuri utile legate de acest subiect. Pentru mai multe informații ce nu sunt descrise în cele ce urmează, ne puteți contacta la adresa: dataprotection@bitmahavi.com.

Citiți cu atenție următoarele informații!

Acest site utilizează cookie-uri pentru a permite recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului vizitatorilor, precum și o experiență și servicii de navigare mult mai bune, adaptate nevoilor și intereselor tuturor utilizatorilor. În ceea ce numim „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării numeroaselor servicii pe care le are utilizatorul pe Internet, cum ar fi:

 • înregistrarea utilizatorilor;
 • personalizarea anumitor setări și salvarea unor preferințe de confidențialitate online în beneficiul utilizatorului;
 • primirea de date statistice cu privire la accesarea site-ului bitMahavi de către Societate de natură să contribuie la îmbunătățirea serviciilor oferite și la asigurarea securității platformei operate de bitMahavi;
 • îmbunătățirea eficienței publicității online.

Ce este un cookie?

Un “Internet cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul bitMahavi prin Internet. Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și va reacționa în consecință.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri per sesiune– acestea sunt stocate temporar în folder-ul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului utilizat pentru navigare (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 • Cookie-uri persistente– acestea sunt stocate pe hard-drive-ul terminalului prin intermediul căruia s-a accesat un anumit website(și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de servere web. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site?

O vizită pe un website poate plasa mai multe categorii de cookie-uri cum ar fi:

 • Cookie-uri de performanță – Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
 • Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor – De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac. Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și user name-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
 • Cookie-uri pentru geo-targeting – Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul.
 • Cookie-uri pentru înregistrare – Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu user name-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browser-ul sau calculatorul.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Mai jos găsiți o listă cu partenerii Societății care plasează fișiere cookie pe site-ul bitMahavi. Menționăm că bitMahavi nu își asumă răspunderea pentru modul de reglementare a politicilor proprii de confidențialitate și respectare angajamentelor asumate de către aceștia.

Twitter, Facebook, Google.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

 • Particularizați-vă setările browser-ul în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor;
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare:
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware;
 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor asupra site-urilor. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistrat și nu poate fi identificat prin intermediul unui cookie, nu va putea lăsa comentarii și nu va putea interacționa online cu operatorii noștri.

Astfel, dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Cât privește dezactivarea cookie-urilor, trebuie reținut că toate browser-ele moderne oferă posibilitatea utilizatorilor de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Asistență de specialitate

Aveți întrebări referitoare la politica de utilizare a fișierelor de tip cookie sau la site-ul bitMahavi? Prin transmiterea unei solicitări prin e-mail la dataprotection@bitmahavi.com, va putem oferii asistență de specialitate și îndrumări în ceea ce privește asigurarea securității interacțiunii cu site-ul bitMahavi.

 

 

 

 

 

 

 


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE BITMAHAVI

 

În vigoare de la data de 01.03.2019

Întrucât confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre angajamentele noastre fundamentale față de clienți, vă supunem atenției această declarație denumită „Politica de confidențialitate bitMahavi”, prin care vă aducem la cunoștință principalele categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru a vă furniza serviciile noastre, scopul prelucrării acestor date și drepturile pe care le aveți potrivit legii în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă încredințăm că echipa și persoanele care lucrează la instrucțiunile și pe seama societății Mahavi Finance S.R.L., cu sediul social în România, București, Sector 4, str. Bucur nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5117/12.04.2017, C.U.I. RO 37376757 (denumită în continuare „bitMahavi” sau „Societatea”) se angajează în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („Regulamentul GDPR“), aplicabil în România, inclusiv (UE), începând cu data de 25 mai 2018.

DESPRE POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate reprezintă un angajament cu caracter general al bitMahavi aplicabil tuturor clienților sau potențialilor clienți, persoane fizice, cărora Societatea le furnizează servicii specifice prin intermediul platformei de servicii https://bitmahavi.com/, https://trade.bitmahavi.com/ („Platforma”), precum și oricărei persoane fizice implicate în orice interacțiune cu bitMahavi, în măsura în care această interacțiune impune prelucrarea de date cu caracter personal (de exemplu, când înregistrează un cont). Astfel, date cu caracter personal pot fi comunicate de persoanele vizate cu ocazia înregistrării unui cont de utilizator al Platformei, a utilizării serviciilor bitMahavi, a completării unui formular online sau a contactării prin unul dintre canalele noastre de comunicare.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic. Orice actualizare a prezentei Politici de confidențialitate va deveni aplicabilă în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia către dumneavoastră fie în mod direct, fie prin afișare pe site-urile care găzduiesc Platforma.

CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM ȘI PROCESĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ

Datele cu caracter personal care pot face obiectul prelucrării constau în orice informație sau set de informații care pot fi utilizate pentru a face o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre utilizatorii Platformei, în vederea respectării legilor aplicabile și a propriilor obligații contractuale. Fără aceste date, este posibil să nu putem deschide un cont sau să nu putem furniza serviciile bitMahavi.

Datele personale pe care le colectăm includ:

 • Date de identificare, cum ar fi numele și prenumele, adresa de domiciliu, data nașterii, numărul contului, adresa IP, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, fotografia de identitate;
 • Datele tranzacției, cum ar fi numărul IBAN al contului bancar, deținerile de cryptomonede, identificatorul unic al portofelului electronic personal, scopul și natura tranzacțiilor;

! Datele sensibile – bitMahavi nu prelucrează date sensibile privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau credințele filosofice, apartenența la sindicate, partide politice sau alte organizații și procesarea datelor genetice pentru identificarea unui singur individ, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

 • SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRAM DATE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem efectua cu datele cu caracter personal cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, transferul și ștergerea datelor.

bitMahavi va prelucra date cu caracter personal puse la dispoziție de persoanele fizice care vor interacționa cu Platforma, în scopul înregistrării unui cont de client on-line, efectuării de depuneri sau retrageri de numerar la ATM-urile operate de Societate, precum și a unor transferuri de monedă FIAT sau cryptomonede sau a altor servicii oferite de bitMahavi. Dacă în situația încheierii unui contract de servicii, consimțământul dumneavoastră este considerat ca fiind acordat în mod implicit, pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, acordarea explicită a consimțământului vă va putea fi solicitată fie on-line, fie prin alte mijloace de constatare a voinței dumneavoastră.

Nu prelucrăm date cu caracter personal decât în ​​scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 • Deschiderea unui cont de client al Platformei – deschiderea unui cont de client pe baza furnizării unei adrese valide de e-mail este o condiție esențială pentru a putea utiliza Platforma și pentru a beneficia de informațiile, ofertele și serviciile
 • Furnizarea de produse și servicii. În acest context, în funcție de anumite criterii/servicii pot fi solicitate informații suplimentare minime privind numele și prenumele împreună cu un număr de telefon, sau extinse (data nașterii, adresa de domiciliu, copie a cărții de identitate, fotografie de identitate). Aceste informații vor fi prelucrate în limitele obligațiilor legale ale bitMahavi și cu respectarea legilor aplicabile și pentru a evalua eligibilitatea dumneavoastră pentru tipurile de servicii pe care le oferim.
 • Efectuarea de tranzacții. În vederea efectuării de depuneri sau retrageri de monedă FIAT sau cryptomonede, sau plasarea de oferte de vânzare – cumpărare de astfel de monede, informații referitoare la codul de client, numărul IBAN de cont bancar sau identificatorul de portofel electronic personal vor fi prelucrate.
 • Gestionarea relațiilor cu clienții. Compania va putea solicita feedback privind produsele și serviciile oferite în scopul îmbunătățirii calității sau diversificării serviciilor oferite. De asemenea, putem folosi elemente din datele personale furnizate sau conversațiile pe care le purtăm online, prin telefon sau față în față, pentru a personaliza profilul dumneavoastră de client în vederea unor oferte personalizat sau a îmbunătățirii produsele și serviciile pe care le oferim.
 • Marketing personalizat. Compania poate trimite scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a furniza un produs sau serviciu bazat pe circumstanțe personale. În aceste situații, consimțământul expres al persoanelor vizate va fi solicitat fie la prima conectare a persoanelor vizate la Platformă, fie în mod separat prin oferte personalizate sau comunicări individuale. Oricând după acordarea consimțământului, vă veți putea dezabona de la oferte personalizate de acest tip, accesând secțiunea „Setări” a contului dumneavoastră bitMahavi sau trimițând un e-mail la adresa dataprotection@bitmahavi.com.
 • Prevenirea și detectarea fraudelor și securitatea datelor. bitMahavi are datoria de a proteja datele personale și de a preveni, detecta și restrânge încălcarea securității datelor. Acestea includ informații pe care Societatea trebuie să le prelucreze, de exemplu, pentru respectarea reglementărilor privind combaterea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și frauda fiscală.
 • Raportare internă și externă. Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru efectuarea operațiunilor de tranzacționare și pentru a ajuta echipa de management să ia decizii mai bune cu privire la operațiunile și serviciile oferite și să respecte o serie de obligații legale (de exemplu, legislația pentru combaterea spălării banilor și legislația fiscală).

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care este în interesul dumneavoastră sau este necesar să se prezinte date cu caracter personal relevante către autorități judiciare sau de arbitraj, precum și oricăror alte autorități, în contextul furnizării serviciilor contractate.

Uneori, pentru a furniza cele mai bune servicii și pentru a ne menține competitivitatea pe piața cryptomonedelor, comunicăm anumite date în interiorul și în afara Companiei, după cum urmează:

 • În interiorul Companiei

Putem transfera datelor dvs. personale departamentelor din Societate în scopuri operaționale, de reglementare sau de raportare, cum ar fi efectuarea unei verificări a clienților noi, respectarea anumitor legi, garantarea securității sistemelor IT sau furnizarea de servicii specifice.

 • În exteriorul Companiei

Pentru a-și respecta obligațiile legale, bitMahavi poate fi obligată să divulge anumite date cu caracter personal către terțe persoane, cum ar fi autoritățile publice competente în domeniul combaterii terorismului și prevenirii spălării banilor sau pentru respectarea unor norme din domeniul financiar, inclusiv autorităților de reglementare și supraveghere, autorităților fiscale care ne pot cere să raportăm activele deținute de clienții noștri, autorităților judiciare la cererea expresă și legală a acestor autorități, avocaților, notarilor și auditorilor Societății.

Dacă retrageți în numerar, plătiți cu cardul dvs. de debit sau efectuați o plată într-un cont deschis la o altă bancă, tranzacția va implica întotdeauna o bancă sau o companie financiară specializată. Pentru procesarea plăților, trebuie să dezvăluim celeilalte bănci datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele pe care este făcut contul și numărul contului. De asemenea, comunicăm informații specialiștilor din sectorul financiar care oferă servicii financiare, cum ar fi:

 • Schimbul de mesaje securizate privind tranzacțiile financiare;
 • Procesarea tranzacțiilor;
 • Procesarea tranzacțiilor electronice;

Uneori comunicăm date cu caracter personal băncilor sau instituțiilor financiare din alte țări, de exemplu în situația în care efectuați sau primiți o plată externă.

În situația angajării unor furnizori de servicii, vom comunica numai acele date cu caracter personal necesare pentru scopul contractelor subsecvente și numai cu asigurarea unor mecanisme contractuale de protecție împotriva oricăror dezvăluiri din partea acestora. Furnizorii de servicii pot sprijini activitatea Societății prin activități precum:

 • executarea anumitor servicii și operațiuni;
 • activități sau evenimente de marketing și gestionarea comunicării cu clienții;
 • pregătirea de rapoarte și statistici, tipărirea materialelor și proiectarea produselor;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ȘI MODUL ÎN CARE LE RESPECTĂM

bitMahavi respectă drepturile dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, respectiv:

 • Dreptul de acces la informații – Persoana vizată are dreptul de a solicita un raport al datelor cu caracter personal pe care le procesăm.
 • Dreptul la rectificare – Dacă datele personale sunt incorecte, persoana vizată are dreptul să ne solicite să le rectificăm. Dacă comunicăm terților mai târziu datele corectate, vom informa și terții în mod corespunzător.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor – Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor personale de către Societate în acord cu interesele sale legitime. Acest drept poate fi exercitat prin e-mail la dataprotection@bitmahavi.com, online prin intermediul Platformei sau prin telefon la +40746262686. De asemenea, persoana vizată se poate opune primirii unor mesaje comerciale personalizate de la noi. Când persoana vizată devine client bitMahavi, aceasta este întrebată dacă dorește să primească oferte personalizate. Dacă persoana vizată se răzgândește, aceasta poate alege să nu mai primească mesaje, apăsând butonul  „dezabonare” din partea de jos a fiecărui e-mail comercial, accesând secțiunea „Setări” a contului bitMahavi sau trimițând un e-mail la adresa dataprotection@bitmahavi.com.

Persoana vizată nu poate însă contesta prelucrarea datelor personale de către Companie în următoarele situații:

 • dacă suntem în prezența unei obligații legale de prelucrare a datelor;
 • dacă fără prelucrare nu se poate încheia un contract cu persoana respectivă;
 • dacă există probleme de securitate cu contul de client, chiar dacă opțiunea de a nu primi mesaje comerciale personalizate a fost activată.
 • Dreptul de a restricționa procesarea – Persoana vizată are dreptul să ne solicite să restricționăm utilizarea datelor cu caracter personal dacă:
  • informațiile furnizate sunt inexacte;
  • procesarea datelor este considerată ca fiind ilegală;
  • Societatea nu mai are nevoie de datele personale furnizate, dar persoana vizată dorește să le păstreze pentru a fi utilizate în scopul introducerii unei acțiuni în justiție;
  • Persoana vizată s-a opus în mod legitim prelucrării datelor personale de către Societate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul să ne ceară să transferăm datele personale direct către aceasta sau către un alt operator. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pe care le procesăm prin mijloace automate și cu consimțământul persoanei sau pe baza unui contract cu persoana vizată. Dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, bitMahavi va transfera datele cu caracter personal într-un format electronic ce poate fi citit automatizat.
 • Dreptul de a fi uitat – Persoana vizată ne poate cere să ștergem datele sale personale dacă:
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
  • se opune în mod legitim la prelucrarea datelor de către Societate;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • un regulament al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene impune eliminarea datelor personale de către Societate.
 • Dreptul de a face plângere – Dacă persoana vizată nu este mulțumită de modul în care răspundem la cerere, are dreptul de a face o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanța competentă.

În calitate de persoane vizate, vă puteți exercita drepturile menționate mai sus și, de asemenea, puteți afla mai multe despre aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări prin e-mail la dataprotection@bitmahavi.com, online prin intermediul Platformei sau prin telefon la +40746262686. bitMahavi își asumă tratarea solicitărilor dumneavoastră cu cea mai mare atenție, sens în care puteți adresa orice întrebări ați putea avea în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE

În vederea respectării angajamentului bitMahavi cu privire la protejarea datelor personale ale utilizatorilor platformei, aplicăm un cadru de politică internă și standardele necesare la toate nivelurile pentru a păstra securitatea datelor. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a răspunde evoluțiilor reglementărilor, dar și ale pieței. În mod specific, și în conformitate cu legea, luăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate IT, etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor personale și modul în care acestea sunt procesate. În plus, angajații Societății și contractanții acesteia sunt obligați să păstreze confidențialitatea și nu pot divulga datele cu caracter personal furnizate în executarea obligațiilor lor de serviciu sau contractuale, după caz .

CE PUTEȚI FACE PENTRU A NE AJUTA SĂ PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ÎN SIGURANȚĂ

bitMahavi face tot posibilul pentru a vă proteja datele personale furnizate, însă, cu titlu de recomandare, persoana vizată poate contribui prin următoarele măsuri de protecție:

 • Instalarea de aplicații antivirus, anti-spyware și firewall și actualizarea acestor programe în mod regulat;
 • deconectarea de la aplicația de tranzacționare atunci când nu este utilizată;
 • păstrarea confidențialității stricte a parolelor;
 • sporirea vigilenței în mediul online și detectarea activităților neobișnuite, cum ar fi o adresă nouă de site sau e-mailuri de phishing care solicită date personale.

Vă adresăm invitația de a consulta politica noastră de utilizare a fișierelor de tip cookie.

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE PERSONALE

bitMahavi păstrează datele personale ale persoanelor vizate cât timp acestea sunt necesare pentru scopul declarat inițial, fie că acesta se referă la deschiderea unui cont de client pentru accesarea Platformei sau a încheierii de contracte pentru furnizare de produse și servicii specifice prin intermediul Platformei sau atât timp cât subzistă o obligație legală în acest sens.